Prestaties

In 2011 kwam een groep vrijwilligers bij elkaar met maar één doel, in actie willen komen voor kinderen met kanker. De groep had een gezamenlijke passie voor (of nieuwsgierigheid naar) de bergsport en al gauw werd een klimexpeditie op touw gezet onder de naam: ‘Naar de Top voor KiKa’.

Een week lang beklom het team onder professionele begeleiding diverse bergen (4000’ers) in het Italiaanse Alpengebied ‘Gran Paradiso’. De klimweek had vele gezichten. Enerzijds klom ieder voor zich, in zijn of haar eigen tempo, met of zonder pijntjes. Anderzijds ontstond er een prachtige groepsdynamiek waarbij men plezier met en steun aan elkaar had.

Iedere deelnemer committeerde zich aan het ophalen van een minimaal sponsorbedrag, waarmee onderzoek naar Neuroblastoom gesteund werd. Alle kosten die bij deelname kwamen kijken waren voor rekening van de deelnemer zelf. Er werd direct een duidelijke lijn getrokken; 100% van de opbrengsten kwam ten goede aan stichting KiKa. Uiteindelijk leverde het eerste jaar maar liefst een bedrag op van ruim €100.000,-.

In de jaren die hierop volgden werden er telkens nieuwe expedities toegevoegd aan het programma, zoals de juniorentocht, de winterbeklimming in Schotland en het klimweekend. Ook haalden de tientallen deelnemers telkens fantastische bedragen op, met in 2015 het recordbedrag van €139.212,41. Na de vijfde editie kwam het totaalbedrag van vijf jaar Naar de Top voor KiKa neer op bijna €600.000,-!

Resultaten per jaar:

  • 2011: €112.241,47
  • 2012: €120.633,66
  • 2013: €125.003,00
  • 2014: €90.576,47
  • 2015: €139.212,41
  • 2019: €……………….. (and counting)

Uiteraard hopen wij met editie 2019 het totaalbedrag over de €700.000,- te kunnen tillen.