Prestaties

In 2011 kwam een groep vrijwilligers bij elkaar met maar één doel, in actie willen komen voor kinderen met kanker. De groep had een gezamenlijke passie voor (of nieuwsgierigheid naar) de bergsport en al gauw werd een klimexpeditie op touw gezet onder de naam: ‘Naar de Top voor KiKa’.

Met deze gedachte is in 2011 een stichting georganiseerd, genaamd ‘Naar de Top voor KiKa’. Vijf jaar lang werden door de stichting klimexpedities georganiseerd in Italië, Zwitserland en Schotland. Samen met meer dan honderd enthousiaste deelnemers haalde ‘Naar de Top voor KiKa’ in vijf jaar tijd ruim €600.000 op. 100% hiervan is ten goede gekomen aan stichting KiKa, waarmee onderzoek naar Neuroblastoom werd gefinancierd. Alle kosten die bij deelname kwamen kijken waren voor rekening van de deelnemer zelf. Er werd direct een duidelijke lijn getrokken; 100% van de opbrengsten kwam ten goede aan stichting KiKa. 

Na ‘editie 2015’ werd de stichting beëindigd en stopte ‘Naar de Top voor KiKa’. Tot begin 2018 een aantal oud-bestuursleden en ambassadeurs bij elkaar werd geroepen met de vraag ‘zullen we in 2019 wederom in actie komen?’. Er ontstond voldoende draagvlak en er werd gestart met het maken van plannen. In 2019 organiseerden wij vijf klimexpedities waar 48 deelnemers in actie kwamen. Het doel van €100.000 ophalen voor kinderen met kanker werd ruim overstegen. Het eindbedrag kwam neer op €156.380,40 en met nog een uitzonderlijke gift na de benefietavond op een mooie €162.380,40!

 

Resultaten per jaar:

  • 2011: €112.241,47
  • 2012: €120.633,66
  • 2013: €125.003,00
  • 2014: €90.576,47
  • 2015: €139.212,41
  • 2019: €162.380,40

Uiteraard hopen wij met editie 2021 het totaalbedrag over de €800.000,- te kunnen tillen.